ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ต.ค.59 ถึงวันที่ 24 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙