ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.60 ถึงวันที่ 8 พ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการหอพักน่าอยู่ ร่วมใจพัฒนาด้วย 5 ส
 
     
เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560
     กลุ่มภารกิจหอพักนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการหอพักน่าอยู่ ร่วมใจพัฒนาด้วย 5 ส
โดยการตรวจห้องพักนิสิตหญิง และ นิสิตชาย   (พะยอม1-4 อินทนิล2-6)   เพื่อชิงรางวัลกว่า   18   รางวัล
คณะกรรมการในการตรวจห้องพัก ได้แก่บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง และ คณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก โดยมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดห้องพักสะอาดในกิจกรรมวันชาวหอ