ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.60 ถึงวันที่ 8 พ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กลุ่มองค์กรนิสิตแนะนำตัวและปราศัย
 
     
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
กลุ่มองค์กรนิสิต แนะนำตัวและปราศัย แถลงนโยบายต่อมวลนิสิตในการทำงานเพื่อนิสิตในปีการศึกษา 2560
ณ บริเวรหอพักนิสิต และกล่าวเชิญชวนให้นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปใช้สิทธ์เลือกตั้งองค์กรนิสิต   ในวันพุธที่ 17 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00 น.  (อย่าลืมพกบัตรนิสิตไปด้วยนะครับ)