ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ บริเวณใต้หอพักพะยอม 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำสโมสรนิสิตแต่ละสโมสรนิสิตร่วมให้บริการตรวจสอบรายชื่อ และแจกบัตรเลือกตั้ง  โดยการเลือกตั้งจะสิ้นสุดในเวลา 17:00 น.และตั้งแต่เวลา17:00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำการนับผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 และจะรับรองผลการนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนนคณะกรรมการองค์กรนิสิตอย่างเป็นทางการต่อไป