ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง อ.ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมเจิมหน้าผากและอวยพรแก่นิสิตใหม่ ร่วมทั้ง มีการมอบรางวัลครูในดวงใจของคณะต่างๆ รางวัลบุคคลต้นแบบด้านความเสียสละ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ รางวัลแต่งกายดีเป็นศรีแก่คณะและมหาวิทยาลัย และการแสดงเทิดพระคุณครูจากนิสิตชั้นปีที่ 1 และชมรมนาฏศิลป์ ในส่วนนิสิตมุสลิมได้สวดขอพรให้กับคณาจารย์และตัวแทนนิสิตมอบดอกไม้แด่คณาจารย์ 

ภาพโดย..ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ