ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Fun Run Fun Fair 2017 เดินวิ่งก้าวย่างสู่นักกิจกรรม
 
     
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 องค์การนิสิต วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมเดินวิ่ง Fun Run Fun Fair 2017 เดินวิ่งก้าวย่างสู่นักกิจกรรม ณ บริเวณเวทีลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างประเพณีอันดีงามในการเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตในการเป็นผู้นำการรณรงค์ออกกำลังกาย เพื่อให้นิสิตใหม่ได้มีโอกาสเลือกเข้าชมรมเพื่อทำกิจกรรมตามความสนใจ และเพื่อให้นิสิตใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย

โดยกิจกรรมในภาคเช้า ประกอบด้วย

- การเต้นแอโรบิค
- การแข่งขันเดินวิ่ง Fun Run Fun Fair โดยใช้เส้นภายในมหาวิทยาลัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร
ส่วนกิจกรรมในภาคค่ำ ประกอบด้วย
- การจัดซุ้มประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนิสิต
- การพบปะพูดคุยของนักกิจกรรมรุ่นพี่
- การรับสมัครนิสิตใหม่เข้าสังกัดสมาชิกองค์กรนิสิตต่างๆ
- การประกวดขวัญใจดอกยอม
- การแสดงคอนเสิร์ต/การฉายหนังกลางแปลง
ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว