ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 434 ตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์
 
     
        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นำโดยนายคำรบ คชภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.คณิดา สินไหม คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับ ร.ต.อ.สุพัฒน์ ขำหวาน ผบ.มว.ร้อย ตชด 434 และคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 434 ในการตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติมตามด้านความเป็นอยู่ ผลการเรียน ความประพฤติ และการจ่ายเงินพระราชทาน ของนางสาวรวยดา สาและ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง