ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อก
 
     

                                                วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.
                กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ภารกิจประกันอุบัติเหตุ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณและ ชมรมกู้ชีพปาริชาต จัดโครงการรณรงค์ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อก ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและลานอเนกประสงค์หอพักนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่องกฏหมายจราจร และความสำคัญของ พรบ. โดยคุณพิชญะ เยาว์นุ่น ผู้จัดการบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจังหวัดพัทลุง  และบรรยาย จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยคุณเกรียงไกร โภชนานุกูล นักวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง และในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และในช่วงค่ำมีการสรุปกิจกรรมรณรงค์ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อก การตอบคำถามชิงรางวัล นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีโฟลค์ซอง โดยนิสิตชมรมดนตรี