ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการคลินิกนักกิจกรรม
 
     
       กลุ่มภารกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการคลินิกนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกำหนดจััดทุกวันพุธบ่าย ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิต และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจากนายคำรบ คชภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการและชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวโครงการดังกล่าว ตลอดจนพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิต