ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
 
     
                ภารกิจศิลปวัฒนธรรม กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นำนิสิตเข้าร่วมทำการแสดงใน
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์" กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร" The Endless Rhythm of Dramatic Inspiration : The Golden Jubilee of Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus ชื่อชุดการแสดง “ชินนีหยางจังซีลอน” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม