ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การต่ออายุพรรค จัดตั้งพรรค ต่ออายุกลุ่มนิสิต และจัดตั้งกลุ่มนิสิต เพื่อลงรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตคณะ ประจำปีการศึกษา 2561