ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561