ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก 2561
 
     
                                                    [กลุ่มภารกิจหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง]
     กลุ่มภารกิจหอพัก ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และโรงแรมเดอะบริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (อ.ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) กล่าวเปิดโครงการ  ร่วมด้วย หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง(นายคำรบ คชภักดี) และบุคลากรกลุ่มภารกิจหอพัก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้