ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจเยี่ยมนิสิตทุน
 
     
  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมนิสิตทุนการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา ติดตามความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย และให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ในโอกาสนี้ นายคำรบ คชภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการนิสิต) พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง และนิสิตทุน คือ นายนพดล หนุนอนันต์ ชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งนิสิตจะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทศ ปีการศึกษา ละ 50,000 บาท