ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ศิษย์ปาริชาต นพวันทา บูชาครู" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อ.ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมเจิมหน้าผากและอวยพรแก่นิสิตใหม่ ร่วมทั้ง มีการมอบรางวัลครูในดวงใจของคณะต่างๆ การมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และการแสดงเทิดพระคุณครูจากชมรมนาฏศิลป์ ในส่วนนิสิตมุสลิมได้สวดขอพรให้กับคณาจารย์และตัวแทนนิสิตมอบดอกไม้แด่คณาจารย์ 

ภาพโดย...งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง