ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12
 
     
            เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12 เฉลิมฉลอง 50 ปี วศ. มศว.มทษ. โดยรับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12 กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561  ทำการแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกกีฬา คือ เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา และ ROV