ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU Smart Biker ครั้งที่ 1/2561
 
     
                     ภารกิจประกันอุบัติเหตุนิสิต กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ TSU Smart Biker ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5 -30 พฤศจิกายน 2561 ณ ป้อมยามรักษาการณ์ ขาเข้ากลุ่มอาคารหอพักนิสิต โดยทำการตรวจ พรบ.รถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป และรณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้นิสิตเห็นความสำคัญของพรบ.รถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์