ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.61 ถึงวันที่ 29 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
     
             
 
 
     
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
      จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 "ลอยประทีปกลางคงคา คืนบูชา ธาราลัย"
ณ บริเวณเวทีวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
        โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง (อ.ดร. สุชาติ สุขสถิตย์) ให้เกียรติเปิดงานโครงการ
ในงานมีกิจกรรม  ประกวดนางนพมาศจำแลง , ประกวดกระทง , การแสดงวงดนตรี
ซึ่งคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอป่าพะยอม
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานร่วมลอยกระทง ณ ริมคลองชลประทาน เป็นจำนวนมาก
* ขอขอบคุณเจ้าของภาพถ่าย องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง*