มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง กำหนดการรับรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการ 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดช่วงงดการจัดกิจกรรมนิสิตช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญนิสิตทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง วิธีการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่แนะนำตัวและปราศรัยนโยบาย วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561
การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
การต่ออายุพรรค จัดตั้งพรรค ต่ออายุกลุ่มนิสิต และจัดตั้งกลุ่มนิสิต เพื่อลงรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
แสดงความยินดีกับนักกีฬา ผู้จัดการทีม และเจ้าหน้าที่ทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
ร่วมรณรงค์การสวมครุยให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เสนอโครงการ เพื่อสมัครรับทุนในโครงการ
ประกาศฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยภาคใต้
เชิญชวนบริจาคโลหิต 2560
ทุนการศึกษา อายิโนะโมะโต๊ะ
เชิญชวนบุคลากรและนิสิต สมัครเข้าร่วมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง งดการจัดกิจกรรมนิสิตช่วงสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่องงดจัดกิจกรรมบันเทิงรื่นรม
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


หน้าที่ :