มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิิดชอบต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
TSU Smart Biker ครั้งที่ 1/2561
พิธีเปิดทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12
โครงการสืบสานบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
โครงการทำบุญหอพักนิสิต ประจำปี 2561
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจเยี่ยมนิสิตทุน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พื้นที่ จ.ชุมพร
โครงการสัมมนาคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก 2561
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
โครงการคลินิกนักกิจกรรม
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครั้งที่ 12
โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประปีการศึกษา 2560
โครงการรณรงค์ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อก
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 434 ตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์
Fun Run Fun Fair 2017 เดินวิ่งก้าวย่างสู่นักกิจกรรม
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560


หน้าที่ :