มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
รณรงค์แต่งกายดีเป็นศรีแก่คณะและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
วันชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีชุมชนคุณธรรม (บวร) ประจำปี 2562
โครงการค่ายเครือข่าย กยศ. สร้างสุข สู่ชุมชน
เทา - งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22
ฟุตซอล ม.มักษิณ พัทลุง 2019
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิิดชอบต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
TSU Smart Biker ครั้งที่ 1/2561
พิธีเปิดทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12
โครงการสืบสานบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
โครงการทำบุญหอพักนิสิต ประจำปี 2561
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจเยี่ยมนิสิตทุน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พื้นที่ จ.ชุมพร
โครงการสัมมนาคณะกรรมการนิสิตประสานงานหอพัก 2561
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
โครงการคลินิกนักกิจกรรม


หน้าที่ :