มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
โครงการคลินิกนักกิจกรรม
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครั้งที่ 12
โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประปีการศึกษา 2560
โครงการรณรงค์ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อก
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 434 ตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์
Fun Run Fun Fair 2017 เดินวิ่งก้าวย่างสู่นักกิจกรรม
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มองค์กรนิสิตแนะนำตัวและปราศัย
โครงการหอพักน่าอยู่ ร่วมใจพัฒนาด้วย 5 ส
รดน้ำดำหัวท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
โครงการค่ายอาสาทำดีเพื่อพ่อสานต่อเทา-งาม
กิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์ครั้งที่ 20
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการวันชาวหอประจำปีการศึกษา2558
โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตภายนอกมหาวิทยาลัย


หน้าที่ :