ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
0 0 0 0 0
 
ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑...
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ผลิตของที่ระลึกจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป และมอบเป็นของขวัญแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ...
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกรณีตั้งครรภ์และมีปัญหาสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559...
กำหนดการ รับ - คืน และรายละเอียด ชุดครุย บัณฑิต / มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ...
กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร...
คิดก่อนโพสต์...
ขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0

      เมษายน 2561      
       
อาพฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
2223 24 25 26 27 28
29 3012345