ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 
     
             เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภการ   สิริไพศาล  รักษาแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  เป็นประธานในกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ ณ  โรงแรมกรีนเวอร์พาเลซ  บรรยากาศภายในงานเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ได้พบปะ  พูดคุย ระลึกที่บรรยากาศเก่า ๆ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ  ต่อกัน