ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ม.ค.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมเทางามสัมพันธ์ครั้งที่ 21 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561)
 
     
                 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม2561 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ. จัดประชุมเตรียมงานและสำรวจพื้นที่โครงการเทา-งาน สัมพันธ์ ครั้งที่  21 ณ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา และโรงเรียนท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา. ซึ่งรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รษก.แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ. เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ภายใต้คำขวัญ. “สองเลสามน้ำเทางามเป็นหนึ่งเดียว”  สมาชิกเครือเทางามนำโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม และผู้นำองค์การนิสิต ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการโครงการเทางามสัมพันธ์ครั้งที่ 21 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง. จ.สงขลา เพื่อสำรวจพื้นที่ในการเตรียมงานสำหรับการจัดโครงการในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561)