ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 31
 
     
              ระหว่างวันที่18-19 มกราคม 2561. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล. ประธานหลักสูตรปริญญาเอกฯ. คณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ มศว.ประสานมิตร. กรุงเทพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ครั้งที่ 32 ในปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.