ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
 
     
          เมื่อวันที 19 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาให้โอวาท ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี