ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณ โจ้ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สนับสนุนเครื่องดื่มเกลือแร่ให้กับน้อง ๆ ชมรมเปตอง จำนวน 2 ลัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 45