ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์
 
     
                    วันที่ 19 มีนาคม. 2561 ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ. โดยมีคุณกิตติเทพ ถาวรสุข นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ. เป็นประธานที่ประชุม