ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสร้างพระหลวงพ่อทวดรุ่น "๕๐ ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. ๒๕๖๑"
 
     
                         มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสร้างพระหลวงพ่อทวดรุ่น "๕๐ ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. ๒๕๖๑" โดยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๙ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีกดพิมพ์พระนำฤกษ์ จำนวน ๒๘ องค์ โดย ๙ องค์แรก กดพิมพ์โดย พระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโน) ปะธานฝ่ายสงฆ์ ถัดมากดพืมพ์โดย รศ.ดร.วิชัย ชำ นิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานฝ่ายฆารวาส ถัดมากดพิมพ์โดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ตามด้วย ผศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา และหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เป็นลำดับ ส่วนการกดพิมพ์องค์สุดท้าย องค์ที่ ๒๘ กดพิมพ์อีกครั้งโดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับพิธีกดพิมพ์พระนำฤกษ์จัดขึ้น ณ วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา