ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายซัมเมอร์
 
     
   ชมรมอาสาพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดค่ายซัมเมอร์  ระหว่างวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึง วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนบ้านวังเต่า  ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีศิษย์เก่าชมรมอาสาพัฒนาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว