ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนายชัยยัณห์ สำราญสุข ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
 
     
          ศิษย์เก่าสัมพัน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับนายชัยยัณห์ สำราญสุข  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในโอกาสสอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่) 


********