ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 
     
            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดประชุมการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า