ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนผู้สนใจและนับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
                        มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสร้างพระหลวงพ่อทวด รุ่น " ๕๐ ปี วศ มศว มทษ พ.ศ.๒๕๖๑" โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดทรายขาว พรเกจิที่ได้รับความเคารพเลื่อมใสจากชาวไทย ชาวมาเลเซีย และชาวอินโดนีเซีย ท่านรับเป็นเจ้าพิธีจัดสร้าง หลวงพ่อทวด รุ่น ๕๐ ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาแล้วทั้งสิ้น

ในการนี้ จึงเชิญชวนผู้สนใจและนับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ