ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 11 ณ Universiti Teknikal Malaysia รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย
 
     
              ในระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลกรและนิสิต เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 11 ณ Universiti Teknikal Malaysia รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นไปตามการมอบหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคลากรและผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษาของประเทศไทย และกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย ในการใช้กีฬาเป็นสื่อ