ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย อนันต์ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
 
     
                             เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อนันต์ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับรางวัลประทาน “เยาวชนและบุคคลต้นแบบ” ประจำปี 2561 รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดยท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นองค์ประธาน ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เพื่อคัดเลือกเยาวชนและบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในด้านต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานที่ดี จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ช่วยเหลืองานด้านสาธารณกุศล