ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประชุมและสำรวจค่ายเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
 
     
                มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรและผู้นำกลุ่มองค์กรนิสิต เข้าร่วมประชุมและสำรวจค่ายเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 **รวมเทาเป็นหนึ่ง จิตอาสา มิตรภาพ สามัคคี** ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ปีนี้ ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพหลัก ม.บูรพา ทัศนศึกษา ม.นเรศวร ศิลปวัฒนธรรม ม.ทักษิณ วิชาการ ม. มหาสารคาม กีฬา มศว บำเพ็ญประโยชน์และรับธงเจ้าภาพครั้งต่อ