ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 
 
 
ติดต่อ
ติดต่อ/แผนที่
ร้องเรียน/เสนอแนะ
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลักคุณทิพธรรยาภรณ์  ควนข้อง  เจ้าหน้าที่ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการนิสิต มหวิทยาลัยทักษิณ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
เว็บไซต์ : .........................................
อีเมล์ : thipthanyapornyah@gmail.com
 
โทรศัพท์  / โทรสาร : 074-443956 
เบอร์ภายใน 7319