มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมทำบุญ
ติดตาม ความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่21 ได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะ http://www2.tsu.ac.th/toaw-ngam/
ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ผลิตของที่ระลึกจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป และมอบเป็นของขวัญแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกรณีตั้งครรภ์และมีปัญหาสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการ รับ - คืน และรายละเอียด ชุดครุย บัณฑิต / มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
คิดก่อนโพสต์
ขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ขอเชิญศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า 9 ธันวาคม 2560
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ถึง ศิษย์เก่าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์ปาริชาตคืนถื่น
กำหนดการ พิธี "น้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ฝ่ายกิจการนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิตและสโมสรทุกคณะ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการร่วมแปรอักษร เลข๙
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ 22 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา
ขอเชิญศิษย์เก่าร่มปาริชาต สงขลา รวมใจ ไปปล่อยปู่คืนสู่ธรรมชาติ


หน้าที่ :