มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
 

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ผู้บริหารให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 31
สำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมเทางามสัมพันธ์ครั้งที่ 21 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561)
กิจกรรมการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ประชุมเตรียมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ต้อนรับและบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงบาลรัฐทั่วประเทศ"
มหาวิทยาลัยทักษิณรับการประเมินคุณภาพภายใน
นิทรรศการ. “ รัชกาลที่ 9“ กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พิธี "น้อมถวายอาลัยและน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
ร่มปาริชาต รวมใจ ปล่อยปู่คืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ บ้านหัวเขา อ.สิงหนร จังหวัดสงขลา
ประชุมพบปะศิษย์เก่า. วศ. มศว. ม.ทักษิณ.
ชมรมผู้สูงอายุ ม.ทักษิณ
การปรับปรุงและการพัฒนา
ขอขอบคุณ ศิษย์เก่า วศ. มศว. ม.ทักษิณ


หน้าที่ :