ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแห่หมรับ ณ วัดท้ายยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา