ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ กรุณีฉุกเฉิน จากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
 
     
                      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ กรุณีฉุกเฉิน จากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา