ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. 42
 
     
                 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ภารกิจราชการทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. 42 ระหว่าง พ.อ.ปองเชษฐ์ พูนช่วย กับ พ.อ.ปริวิทย์ สุทธิโมกข์