ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน:การประกันคุณภาพงาน ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
                  วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ภารกิจการแนะแนวและจัดหางาน  จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน:การประกันคุณภาพงาน ประจำปีการศึกษา 2561. ณ หอประชุมปาริชาต. มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ นายนิกอไซ. เจะดือราแม ( น้องนิก) เจ้าของแบรนด์ไชนี่ มาเป็นวิทยากร. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน