ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์ทะเลสาบโดยการปลูกป่าชายเลน”
 
     
                 ภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์ทะเลสาบโดยการปลูกป่าชายเลน” ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยนิสิตสามารถนับชั่วโมงกิจกรรมของหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนได้ คือ รหัส 57 - 59 เทียบ กิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
รหัส 60 - 61 เทียบ TSU DO D : กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
#กำหนดส่งใบกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องภารกิจหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน