ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการประชุมผู้แทนสถาบันและการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฯ
 
     
               เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมการประชุมผู้แทนสถาบันและการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ 11 - 20 มกราคม 2562