ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน
 
     
                     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ภารกิจแนะแนวและจัดหางาน จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน ได้รัยเกียรติ อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธาน โดยมีบริษัท AIS สนับสนุนกิจกรรมในช่วงวัน เวลาดังกล่าว