ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัมมนากิจการนิสิต
 
     
                    เมื่อที่ 11 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ประชุมบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนากิจการนิสิตและการเปิดใช้อาคารกิจการนิสิตหลังใหม่