ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา
 
     
              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้