ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมพิธีเปิดเครือข่าาย กยศ.สร้างสุขสู่ชุมชน
 
     
                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เปิดกิจกรรมเครือข่าย กยศ.สร้างสุขสู่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงทวน ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปล. ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยความร่วมมือกันระหว่างนิสิต นักศึกษา จิตอาสา สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้