ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.พ.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรม กยศ.ชวนน้องทำความดี ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่9
 
     
กยศ.ชวนน้องทำความดี ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 9
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอประชุมปปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

www.facebook.com/media/set/