ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562